O Nama

Umetnost davanja

Realizacija Umetnosti davanja u Nišu potvrdila je činjenicu da živimo u gradu koji prepoznaje značaj umetnosti, solidarnosti i kulture, gradu u kome se neguje i ceni talenat.
Zahvaljujući donaciji DIN Fabrike duvana Niš, u sastavu Philip Morris International, i uspešnoj saradnji organizatora i svih važnijih institucija kulture u gradu – Francuski kulturni centar, Narodno pozorište, Studentski kulturni centar, Niški kulturni centar i Simfonijski orkestar, Niš je u periodu 2006-2007. godina ugostio brojne svetske i domaće vrhunske stvaraoce iz oblasti muzike i teatra, a projekat Umetnost davanja doprineo je u velikoj meri duhovnom napretku grada kao neodvojivom delu ukupnog društvenog razvoja Niša. Uključivanjem privrednih subjekata i brojnih sugrađana u realizaciju projekta koji su Umetnost davanja podržali kupovinom ulaznica za kulturne događaje, sakupljen je novac za kupovinu klimatizacione i dodatne opreme za Porodilište u Nišu, baletskog poda za Narodno pozorište, postavljanje igrališta za najmlađe u Tvrđavi, pomoć Stefanu Stajiću, učeniku OŠ „Radoje Domanović“ stradalom od strujnog udara, kupovinu sportskih mobilijara za dvanaest niških osnovnih škola i kupovinu specijalizovanog vozila za osobe sa invaliditetom grada Niša, kojim će se služiti članovi dvanaest niških udruženja osoba sa invaliditetom.
Kupovina opreme neophodne važnim gradskim institucijama i pomoć ugroženim pojedincima važan su i konkretan rezultat projekta Umetnost davanja. Međutim, atmosfera pozitivizma i napretka, kojom je grad odiše tokom realizacije neke od faza projekta Umetnost davanja, nemerljiv je rezultat celog projekta i njegov dugoročan cilj, jer upravo oživljavanje kulturnog života grada i duha solidarnosti među ljudima zajedno vode ka ukupnom napretku grada.
Uključivanjem privrednih subjekata grada u realizaciju projekta kupovinom donatorskih kompleta ulaznica, projekat Umetnost davanja podstiče i čuva saradnju poslovne i kulturne sfere grada, kao i nastoji da ujedini ove dve sfere na zadatku izgradnje novog imidža Niša, kao grada u kome se shvata da materijalni napredak mora biti praćen duhovnim, kao i da kulturna revitalizacija igra značajnu ulogu u kvalitetu života zajednice.